Twierdzenie Pitagorasa

Uczniowie klasy ósmej zapoznają się z twierdzeniem Pitagorasa. Aby lepiej zrozumieć dokonania słynnych ludzi dawno minionej epoki obejrzeli krótki filmik przedstawiający dokonania Eratostenesa, Euklidesa, Archimedesa, Hipokratesa, Herodota, Tukidydesa oraz Pitagorasa. Następnie wykonali krótkie ćwiczenia multimedialne, które umożliwiły uporządkowanie wiedzy o dokonaniach naukowych starożytnych Greków oraz kształtowały pamięć historyczną. Ósmoklasiści wykonali rysunki ilustrujące słynne twierdzenie i zapoznali się z krótkim filmikiem, który je obrazuje za pomocą prostego doświadczenia fizycznego
https://www.youtube.com/watch?v=I8FHN7b4bYY

Podsumowaniem lekcji było stwierdzenie uczniów, że to wcale nie jest takie trudne!