Umiem pomóc sobie i innym

W zakresie pomocy medycznej bandażowanie jest ważną umiejętnością. Jak widać na zdjęciach –  uczniowie kl. I z medycznego zadania wywiązali się bardzo dobrze.

Prowadzenie zajęć
p. V. Kolak-Jańska