Tor przeszkód

Uczniowie klasy czwartej przygotowują się do egzaminu na kartę rowerową. To nie tylko dużo nowych wiadomości z teorii, ale i doskonalenie techniki jazdy na rowerze. Dla niektórych pokonanie toru przeszkód – udostępnionego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – okazało się niemałym wyzwaniem i nie było łatwe. Ale wszyscy bardzo się starali.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. L. Sikorska