TIK w kl. II

Dzięki TIK uczniowie kl. II bogacą swoje wiadomości na różne tematy. Tym razem dowiedzieli się, jakie zwierzęta wolą spać w dzień, ale stają się aktywne w nocy. Świat zwierząt i związane z nim ciekawostki bardzo uczniów zainteresowały. Wykorzystany duży ekran uatrakcyjnił lekcję.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. D. Szczutkowska