TIK na zajęciach w klasie IV

Na zajęciach wychowania komunikacyjnego uczniowie klasy czwartej rozwiązywali testy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wykorzystując technologię komputerową i zasoby portalu edukacyjnego. Okazało się to niemałym wyzwaniem.Wiedzy do zdobycia jeszcze wiele, a więc do pracy!

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. L. Sikorska