THE DOT DAY

The Dot Day! Dziś międzynarodowy Dzień Kropki. Na lekcjach języka angielskiego w klasach 4-8 rozmawialiśmy o naszych talentach, utrwalając przy tym czasownik modalny CAN. Ponadto przypomnieliśmy sobie historię Vashti,opisaną w książce P.Reynoldsa.