Test próbny

Uczniowie kl. VI pisali dzisiaj test sprawdzający stopień opanowania standardów z zakresu: pisania, czytania ze zrozumieniem, wykorzystania wiedzy w praktyce i korzystania z informacji. Test był próbą przed czekającym szóstoklasistów ogólnopolskim sprawdzianem na zakończenie klasy szóstej, który odbędzie się na początku kwietnia 2013 roku. Życzymy wszystkim powodzenia i trzymamy kciuki.

Organizacja testu
p. P. Olszewska