Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie – Wincentym Witosie

Dnia 29 maja 2018 roku odbyła się jubileuszowa 10. edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie – Wincentym Witosie. Wzięło w niej udział 15 uczniów, którzy musieli poradzić sobie z pytaniami otwartymi i zamkniętymi przewidzianymi w części testowej zmagań. Całość uzupełniona będzie o prezentację multimedialną lub album dotyczący życia i działalności patrona naszej szkoły. Zwycięzca wyłoniony zostanie po zsumowaniu punktów z pierwszego (test) i drugiego etapu (praca plastyczna/prezentacja multimedialna). Ogłoszenie wyników już wkrótce…

Organizacja i komentarz
p. M. Wierzchnicki