SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Jesteśmy szkołą, która promuje zdrowie. Uczymy jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko. Nasza szkoła od wielu lat pokazuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji prozdrowotnej i proekologicznej, które są prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programów szkolnych i programu wychowawczego szkoły. Od dawna prowadzimy działania z zakresu kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Dużą wagę w szkole przywiązujemy do zwiększania aktywności fizycznej uczniów. Włączamy się w działalność proekologiczną. Jej cele realizowane są zarówno w trakcie bieżącej pracy z uczniami jak i poprzez udział w cyklicznych ekologicznych akcjach. Nasza szkoła tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
– dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
– podejmowaniu przez społeczność szkolną działań na rzecz zdrowia własnego i innych oraz tworzenie zdrowego środowiska.

ŚNIEŻNOBIAŁY UŚMIECH

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

SAŁATKOWA LEKCJA

PIRAMIDA ŻYWIENIOWA

DIETETYK W SZKOLE

ZDROWA LEKCJA

W POSZUKIWANIU UKRYTEGO CUKRU