Symbole Unii Europejskiej

W dniu dzisiejszym uczniowie kl. V na zajęciach z innowacji „Edukacja Europejska” poznawali symbole Unii Europejskiej. Wspólnie odsłuchaliśmy „Odę do radości” – oficjalny hymn UE oraz rozmawialiśmy o europejskiej walucie – euro. Na zajęciach nie zabrakło także elementów plastycznych – kolorowanie flagi zjednoczonej Europy, jak i zagadnień związanych z Dniem Europy, który przypada 9 maja. Na koniec młodzi Europejczycy poznali dewizę UE, która brzmi po łacinie „In varietate concordia” co oznacza „Zjednoczona w różnorodności”.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. M. Wierzchnicki