ŚWIĘTO PLONÓW

Powiatowo – Gminne Święto Plonów to wydarzenie dziękczynne za plony, radość z owoców Ziemi, pracy rąk ludzkich oraz szacunek dla tradycji chleba. Święto plonów to niezwykła uroczystość dla wszystkich mieszkańców regionu, a także jest okazją do wyrażenia wdzięczności dla ciężkiej pracy rodziców. Podczas Dożynek naszą szkołę reprezentował dyrektor pan Krzysztof Plebanek i pedagog Katarzyna Leończyk z delegacją uczniów w strojach ludowych.