ŚWIĘTA MAJOWE

W dniu 10 maja 2018 roku uczestniczyliśmy w uroczystościach poświęconych ŚWIĘTOM MAJOWYM, które odbyły się w Szkole Podstawowej we Wrześciu. Naszą szkołę reprezentował Poczet Sztandarowy w składzie: Aleksandra Kunkel, Zofia Praszczak i Dawid Łuka oraz dzieci z oddziału „O”, które wystąpiły z patriotyczną piosenką przygotowaną specjalnie na tę okazję.

p.M. Wierzchnicki
(opieka nad Pocztem Sztandarowym i komentarz)

p. K. Walicha
(przygotowanie dzieci z klasy „O”)