ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU WOBEC BICIA DZIECI

30 kwietnia obchodzimy Swiatowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Uczniowie klas młodszych wzięli udział w tej Akcji. Dzieci bandażowały przyniesione pluszaki na znak sprzeciwu przeciw biciu i poniżaniu.
Dziecko źle traktowane, wyśmiewane, może przenosić własne emocje na innych a w dorosłości będzie źle traktować własne dzieci.
Rozmawiajmy z dziećmi, uczmy je radzić sobie ze złymi emocjami. Najważniesze jest porozumienie bez przemocy.