ŚWIATOWY DZIEŃ MORZA

30.09.2021r. obchodziliśmy Światowy Dzień Morza. Celem tego dnia jest uświadomienie, że morza są wspólnym dobrem, a ochrona środowiska morskiego powinna być przedmiotem zainteresowania całej ludzkiej społeczności. W tym dniu warto zwrócić uwagę na problemy z jakimi zmaga się jedno z najmłodszych mórz na świecie, które powstało ok. 10 tyś. lat temu z wód topniejącego lodowca – Morze Bałtyckie. Nad Bałtykiem położonych jest 9 wysoko uprzemysłowionych krajów, które zamieszkuje ponad 85 mln ludzi, co ma negatywny wpływ na jego środowisko. Chrońmy oceany, morza i zasoby morskie. Wykorzystujmy je w sposób zrównoważony.