Świąteczna matematyka

Klasy czwarta, piąta i szósta podsumowują miesiące wytężonej pracy rozwiązując zadania matematyczne z wykorzystaniem szkolnych notebooków.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. D. Bugajska