STYPENDIA

Informujemy, że Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął 3 nowe regulaminy przyznawania stypendiów, podejmując uchwałę nr 682/LIII/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego:

1) Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” współfinansowanych ze środków unijnych – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” współfinansowanych ze środków unijnych – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 682_LIII_23