Starożytna Grecja w klasie IV

Na ostatnich zajęciach historii i społeczeństwa klasa IV, powtarzając poznany do tej pory materiał dotyczący starożytnej Grecji, przystąpiła do rozwiązywania zadań interaktywnych z tego okresu. W ćwiczeniach należało wykazać się wiedzą o bogach greckich, teatrze czy też połączyć w pary wybrane zagadnienia oraz zdania, ułożyć obraz z wirtualnych puzzli i uzupełnić brakujące w tekście  wyrazy. Uczniowie z większością przykładów poradzili sobie bardzo dobrze. Rzec można, używając greckiej terminologii, iż udało im się „wrócić z tarczą”.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. M. Wierzchnicki