Starożytna Grecja na kole historycznym

Na ostatnich zajęciach koła historycznego zajęliśmy się szerokim pojęciem starożytnej Grecji. Uczniowie uczęszczający na te dodatkowe lekcje pogłębiające ich wiedzę historyczną, tym razem rozwiązywali interaktywne zadania dotyczące m.in. teatru greckiego, bogów i herosów oraz demokracji ateńskiej. Każde ćwiczenie poprzedzone było krótkim filmikiem przypominającym najważniejsze kwestie potrzebne do poprawnego wykonania polecenia.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. M. Wierzchnicki