ŚREDNIOWIECZNA LEKCJA

Jak to było w średniowieczu? 🤔

Dzisiaj w klasie mieliśmy niesamowitego gościa.😀 Związane to było z tematem dotyczącym grodu w Biskupinie oraz zwyczajów tam panujących. 👍Ilustracje w książce są ciekawe, 🤔, ale zobaczyć coś w rzeczywistości jeszcze lepsze.👍 Można było dotknąć, obejrzeć, zapytać, a gość pan Jacek Fudro, w przebraniu średniowiecznego woja chętnie opowiadał. To była ciekawa lekcja historii. 😁