SPRZĄTANIE ŚWIATA 2023

Dnia 14 kwietnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ekologicznej Akcji posprzątania śmieci z pobliskich terenów szkoły. Celem Akcji była nie tylko troska o środowisko naturalne swojej najbliższej okolicy, ale także kształtowanie postaw odpowiedzialności za wspólne nasze dobro.