„Sprzątanie Świata” – 2015

Jak co roku, we wrześniu odbywa się akcja „Sprzątanie Świata”. Dzieci z kl. „O” i  kl. I  chętnie włączyły się do tej akcji. Po wykonaniu zadania  stwierdziły, że nasze wioski stają  się bardziej czyste, zadbane  i przez to piękniejsze.

Organizacja:
p. D. Sczutkowska (komentarz)
p. K. Walicha

Uczniowie klas starszych pod opieką swoich nauczycieli także wzięli udział w akcji – sprzątając swoje miejscowości. Poniżej grupa uczniów z Osiedla Bierkowo. Opiekę sprawowała p. D. Bugajska.

Klasa III aktywnie uczestniczyła podczas akcji „Sprzątanie Świata” w Bierkowie.
W piątkowe popołudnie starsi uczniowie naszej szkoły sprzątali  miejscowości Bierkowo,  Redęcin , Gać i Swołowo.

Komentarz dodała
p. E. Formela