Sprzątanie Świata

Co roku we wrześniu uczniowie naszej szkoły włączają się do akcji Sprzątania Świata. Klasa II robiła to z wielkim zaangażowaniem . Po akcji sprzątania dzieci stwierdziły, że nasza wieś Bierkowo jest bardzo czysta. Chciałyby, żeby tak było zawsze.

Komentarz
p. D. Szczutkowska

Do akcji Sprzątania Świata włączyli się również uczniowie z innych klas i przedszkolaki. To piękna tradycja pielęgnowana przez naszą szkołę od wielu lat. Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej wszystkich uczniów. Dbanie o własne środowisko przyrodnicze uczy odpowiedzialności i sprawia , że nie jest nam obojętny los i wygląd naszej planety.

Komentarz
p. K. Leończyk