Sposób na ortografię

Uczniowie kl.V mają wiele sposobów na naukę ortografii. Chętnie wzajemnie się nimi dzielą. Jedni układają ortograficzne rymowanki, inni – konsekwentnie kolorują trudność ortograficzną w danym wyrazie. Z opinii uczniów wynika, iż dobrym, lubianym sposobem jest rozwiązywanie krzyżówek i rebusów ortograficznych. Ważne miejsce wśród uczniowskich sposobów zajmują cyt: „otwarty słownik ortograficzny na biurku”, czytanie książek oraz szkolne i rodzinne dyktanda. Dziś na lekcji j. polskiego uczniowie skorzystali z TIK. Pomocne okazały się powszechnie udostępnione edukacyjne zasoby internetowe. Link do nich znajduje się na naszej stronie internetowej. Elektroniczne dyktando  wzbudziło zainteresowanie i przychylność uczniów. Wyniki cieszyły, bo mieściły się w granicach od 75%-100% poprawnych odpowiedzi. Jak powiedział jeden z uczniów – „Każdy sposób jest dobry w drodze do Mistrza Ortografii, chcę nim być”.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. G. Rożnowska