Ślubowanie klasy pierwszej

Klasa I cierpliwie czekała na swój wyjątkowy dzień – PASOWANIE NA UCZNIA.
Dnia 9 października 2015 roku, podczas szkolnej uroczystości, uczniowie klasy złożyli uroczyście ślubowanie na sztandar naszej szkoły. Pani Dyrektor Grażyna Rożnowska dokonała aktu pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Bierkowie. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Pierwszaki przedstawiły krótką cześć artystyczną- recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Na zakończenie uroczystości dumni rodzice wręczyli swoim dzieciom słodkie upominki. Życzymy uczniom klasy I wspaniałych lat w naszej szkole i wielu sukcesów w nauce.

Komentarz – wychowawczyni kl.I
p. D. Szczutkowska