SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Jest to organizacja, która dba nie tylko o sprawy ważne, ale również miłe i przyjemne. Sprawia, że w szkole dzieje się dużo dobrego i wartego uwagi, co przyczynia się do jej promocji również w środowisku lokalnym. Pomysły, które są wdrażane w życie naszej szkoły kształtują pozytywne postawy społeczne, pobudzają uczniów do aktywności i samodyscypliny, zachęcają do wspólnego działania – co wpływa na pozytywne relacje między uczniami wszystkich klas. Włączanie się w akcje charytatywne uczy empatii, uwrażliwia na potrzeby innych ludzi. Organizacja imprez i różnego rodzaju wydarzeń szkolnych przyczynia się do tworzenia przyjaznej i swobodnej atmosfery, a wszechstronne działania Samorządu Uczniowskiego sprawiają, że każdy uczeń znajdzie coś dla siebie.