SADZIMY DRZEWO

Posadzenie drzewa – symbolu więzi i miłości do Ziemi.

W ramach projektu edukacyjnego ,,Z Energą na Księżyc” wspieranym przez ENERGA GRUPA ORLEN uczniowie klasy VII razem z Dyrektorem szkoły Panem Krzysztofem Plebankiem i wychowawczynią Katarzyną Leończyk posadzili koło szkoły sadzonkę dębu czerwonolistnego. Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, rodziców i lokalnej społeczności regionu poprzez budowanie właściwych postaw i uczenie zasad myślenia o środowisku naturalnym, w którym żyjemy jest głównym celem projektu.

Tytuł Partnera Projektu przyznano ENERGA

#Energa, @EnergaSA