REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ PODCZAS TRANSPORTU AUTOBUSEM

Celem wdrażanych procedur jest:

Minimalizacja ryzyka zakażenia oraz bezpieczeństwo dla kierowcy i pasażerów.

Wytyczne zachowania w autobusie:

1. Wejście do autobusu dozwolone jest wyłącznie dla zdrowych uczniów i opiekunów.

2. Wszystkie osoby przebywające w autobusie mają obowiązek noszenia osłon ust i nosa.

!!!Nakaz zasłaniania ust i nosa w komunikacji wynika wprost z rozporządzenia Rady Ministrów i Głównego Inspektora Sanitarnego, mającego na celu zmniejszenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19!!!