Radość z powrotu …

Radość wszystkich jest ogromna z powrotu do nas z dalekiej Afryki bocianiej rodziny. Porządkują już swoje gniazdo i radośnie klekoczą. To żywa lekcja przyrody, która na bieżąco pozwala uczniom obserwować życie tych chronionych ptaków. Bocian biały jest symbolem polskiej przyrody. Od dawna uważany był przez Słowian za ptaka przynoszącego szczęście. Jest zwiastunem wiosny, a jego gniazdo na budynku – symbolem obfitości plonów dla gospodarza.

Komentarz
p. K. Leończyk