RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Bierkowie
w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca – Karolina Dalszewska
Zastępca Przewodniczącej – Kinga Chróścicka
Skarbnik – Katarzyna Gruszewska
Sekretarz – Magdalena Matejczuk
Komisja Rewizyjna
Agnieszka Kostrzewa
Agnieszka Górzyńska