RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Bierkowie

w roku szkolnym 2023/2024

 

Przewodnicząca – Karolina Dalszewska

Zastępca Przewodniczącej – Agnieszka Kostrzewa

Skarbnik – Katarzyna Gruszewska

Sekretarz – Aleksandra Groszek

 

Komisja Rewizyjna

Milena Konieczka

Marta Michalik