Quiz z j. angielskiego

W kl. V odbył się quiz z j. angielskiego. Uczniowie sprawdzili swoją wiedzę i umiejętność pisania
w języku angielskim.

Prowadzenie zajęć
p. K. Włoch-Czapiewska