ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

WYPRAWKA ZERÓWKOWICZA

PP deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego

wniosek- nabór do przedszkola załącznik 1 uzupełniony

 

WAŻNE TERMINY:

Lp

Rodzaj czynności

termin w

postępowaniu rekrutacyjnym

termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców/ opiekunów prawnych deklaracji

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.

04.03.2024-

08.03.2024

2.

Nabór wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdząjącymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

11.03.2024-

22.03.2024

06.05.2024-

17.05.2024

3.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów przez komisję rekrutacyjną.

25.03.2024-

27.03.2024

20.05.2024-

22.05.2024

4.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

28.03.2024

godzina 14.00

23.05.2024

godzina 14.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego woli

przyjęcia kandydata poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

28.03.2024-

05.04.2024

23.05.2024-

03.06.2024

6.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów

przyjętych i nieprzyjętych.

08.04.2024

godzina 14.00

04.06.2024

godzina 14.00