ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

W związku z sytuacja epidemiologiczną w kraju istnieje możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną, poprzez wysłanie ich na adres mailowy: spbierkowo@gminaslupsk.pl lub pocztą tradycyjną na adres szkoły.

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

WYPRAWKA ZERÓWKOWICZA

wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola_publicznego_1-1 – DO POBRANIA

 

 

Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
1 Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w tej samej placówce 01.-07 marca .2021 —————————
2 Składanie wniosków wraz z załącznikami 10 – 23 marca 2021. Do 10 sierpnia br.
3 Praca komisji rekrutacyjnej – wyłonienie kandydatów spełniających kryteria 24-29. marca 2021 —————————-
4 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 30 marca 2021.

 

18 sierpnia br.

 

5 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu do której dziecko zostało zakwalifikowane 31.03.2021-05.04.2021 ————————–
6 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 30 kwietnia 2021.

 

22 sierpnia br.

 

7 Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8 Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9 Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
10 Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej