PUNKT PRZEDSZKOLNY

 

Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Bierkowie pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą i jest przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego w ciągu 5 godzin dziennie w godzinach 6:30-16:30.

Przedszkole zapewnia dzieciom:

  • atrakcyjne formy zabaw i zajęć edukacyjnych w bogato wyposażonych w najnowsze narzędzia multimedialne salach,
  • wspieranie rozwoju dziecka w zgodzie z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami edukacyjnymi
  • miłą i serdeczną atmosferę
  • zaspokojenie potrzeby snu i odpoczynku
  • wesołe zabawy na świeżym powietrzu, spacery, zajęcia sportowe na sali gimnastycznej
  • korzystanie z dywanu interaktywnego

Rodzicom oferujemy:

  • pomoc i wsparcie w wychowaniu dziecka
  • fachową opiekę nad dziećmi w czasie godzin ich pracy
  • pełnienie funkcji doradczej w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej (pomoc psychologiczno-pedagogiczna)

Ponadto Punkt Przedszkolny posiada w swojej ofercie dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego oraz religii.