Pszczółki

Przedszkolaczki podczas spacerów i zabaw w ogrodzie szkolnym z wielkim zainteresowaniem obserwują przyrodę. Lubią słuchać śpiewu ptaków, patrzeć jak bociany krążą nad swoim gniazdem, przyglądać się kwitnącym kwiatom. Szczególną swą uwagę zwróciły na małych mieszkańców łąki: na motyle, mrówki i osy oraz na pszczoły. Na zajęciach poznawały życie tych owadów oraz rolę jaką odgrywają w środowisku przyrodniczym. Końcowym punktem zajęć było wykonanie pracy plastyczno- technicznej. Dzieci, wzorem pszczółek, ciężko pracowały: malowały, wycinały, kleiły, ale trud się opłacił- zobaczmy sami.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. I. Sikorska