Przedświąteczne spotkanie

Tego dnia w Świetlicy Wiejskiej w Bierkowie odbył się pokaz stołów wielkanocnych. Imprezę uświetniły występy zespołów ludowych. Naszą szkołę godnie reprezentował zespół uczennic z kl. III. Dziewczęta pięknie śpiewały i tańczyły.

Przygotowanie szkolnego zespołu ludowego:
p. I. Sikorska
p. L. Sikorska