PROJEKT „Z ENERGĄ NA KSIĘŻYC”

Projekt ,, Z Energą na Księżyc” sponsorowany przez Energa Grupa Orlen.

Chcieliśmy zaprezentować projekt ekologiczny, którego celem jest dbałość o planetę i środowisko przyrodnicze. Mamy nadzieję, że uczniowie wyrobią u siebie nawyki segregowania odpadów, nieśmiecenia, monitorowania niepalenia śmieci. Pragniemy mieć swój udział w ochronie środowiska w którym żyjemy. Jesteśmy jego częścią i chroniąc je przed zagładą gwarantujemy lepsze życie sobie i przyszłym pokoleniom. Pamiętamy, że dbanie o środowisko naturalne Ziemi jest zadaniem każdego z nas i wymaga podejmowania codziennych działań. Projekt ,, Z Energą na Księżyc” przyczyni się do rozwinięcia u uczniów umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania. Nastąpi również rozwinięcie kompetencji społecznych, ekologicznych i kreatywnego rozwiązywania problemów. Nasze działania projektowe przyczynią się do likwidacji dzikich wysypisk i spalania śmieci w piecach, a co za tym idzie spowolnienia zmian klimatycznych.

Dziękujemy sponsorowi Energa Grupa Orlen za współpracę i pomoc w rozwoju pasji i talentów uczniów naszej szkoły.

FINAŁ PROJEKTU „Z ENERGĄ NA KSIĘŻYC”

RECYKLINGOWY ASTRONAUTA

PROGRAMOWANIE DRONÓW

AUDYCJA W RADIU KOSZALIN

NASZA ZIEMIA – NASZ DOM

Z TELESKOPEM NA KSIĘŻYC

ŻYCIE NA KSIĘŻYCU

LIST OTWARTY

KSIĘŻYCOWA BAZA

Z TELESKOPEM W KOSMOS

MODEL UKŁADU SŁONECZNEGO

SADZIMY DRZEWO

LIST OTWARTY

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Z ENERGĄ NA KSIĘŻYC