PROJEKT „Z ENERGĄ EKO LEGO RAJD”

Realizacja projektu „Z Energą Eko Lego Rajd”
„Z Energą na Eko Lego Rajd” to kontynuacja realizowanego w zeszłym roku projektu , w
ramach którego uczniowie zbudowali modele pływający statków z klocków Lego WeDo 2.0. i
zbadali florę I faunę środowiska wodnego w przylegającym do szkoły stawie
W tej edycji projektu realizowanego z ENERGĄ w Szkole Podstawowej im W.Witosa w
Bierkowie, będziemy obserwować owady „Kwietnej łąki”, znajdującej się przy budynku
szkoły. Jednym z działań w ramach projektu będzie Eko – Lego – Rajd samochodami
zbudowanymi z zakupionych w poprzednim projekcie klocków. Zamontowana na pojazdach
kamera umożliwia realizację transmisji na żywo. Uczniowie na lekcjach przyrody w czasie
rzeczywistym przeprowadzą obserwację zdalną owadów i roślin kwietnej łąki.
Głównym celem projektu jest uwrażliwienie społeczności szkolnej na problemy ekologiczne,
edukacja na temat zapylaczy, niezwykle ważnych w naszym ekosystemie oraz cele
ogólnokształcące młodzieży.

Tytuł “Mecenasa Głównego” Zadania otrzymała ENERGA.
Zadanie jest wspierane przez ENERGA w ramach realizacji Strategii CSR Grupy ENERGA