Uczniowskie prezentacje multimedialne na Edukacji Europejskiej

W ramach zajęć z Edukacji Europejskiej uczennice kl. VI przygotowały prezentacje multimedialne dotyczące najciekawszych zabytków państw należących do Unii Europejskiej. Dodatkowo zaprezentowały również ciekawostki oraz znane budowle i miejsca, jakie możemy spotkać w Niemczech i w Irlandii. Swoje prace przedstawiły podczas zajęć. Uczniowie byli zainteresowani tym, co przygotowały ich koleżanki, co ostatecznie wpłynęło zarówno na docenienie wkładu pracy jaki został przez nie włożony oraz na ostateczną ocenę.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p.M. Wierzchnicki