Praca z mikroskopem

Na lekcji przyrody w kl. IV wykorzystano nowy mikroskop. Obserwacje preparatów budowy skrzydeł motyla, muchy i osy dostarczyły uczniom ciekawych naukowych przeżyć. Poznanie budowy samego mikroskopu także spotkało się z dużym zainteresowaniem.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. K. Leończyk