Poznajemy minerały

Na lekcji przyrody dotyczącej wielkich pustyni świata uczniowie kl. VI mieli możliwość zobaczenia prawdziwego piasku z Sahary – największej pustyni świata. Wśród cudów natury były prezentowane  „róże pustyni” stworzone z piasku przez wiatr. Uczniowie porównywali miałki jak mąka żółty piasek Sahary z nadmorskim piaskiem Bałtyku, który jak się okazało wcale nie jest taki drobny, na jaki wygląda. Podróż na Saharę podczas lekcji przyrody była ciekawa i zajmująca.

Komentarz i prowadzenie zajęć
p. K. Leończyk