„Posprzątaj swój dom” – 2018

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Posprzątaj swój dom”. Pogłębienie świadomości na temat potrzeby ochrony i porawy stanu środowiska naturalnego jest bardzo ważnym działaniem. Akcja ta była swoistym promowaniem postaw ekologicznych zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. ,,Każdy z nas zyska na ochronie środowiska” , „Okaż kulturę i chroń naturę”. To hasła, które towarzyszą uczniom gdy Ziemia potrzebuje pomocy.

Organizacja i komentarz
p. K. Leończyk