,,Posprzątaj swój dom”

Uczniowie naszej szkoły dn. 09.04.2016 r. wzięli udział w akcji „Posprzątaj swój dom”. Wszyscy bardzo sumiennie zaangażowali się w porządkowanie zaśmieconych miejsc. Akcja ta była dobrą lekcją wychowawczą. Przypomniała wszystkim, że czystość i dbanie o środowisko świadczy o naszej kulturze.

Organizacja z ramienia szkoły i komentarz
p. K. Leończyk