Pomagamy i umiemy się dzielić

Uczniowie naszej szkoły chętnie pomagają i umieją się dzielić. Pokazali swoje wielkie serca podczas różnego rodzaju akcji charytatywnych organizowanych na terenie szkoły. Licznie zebrano karmę dla bezdomnych zwierząt w schronisku. Dużym zainteresowaniem cieszyła się akcja „Góra Grosza”, celem której jest pomoc dzieciom , które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym. To ważna lekcja empatii i otwartości na pomoc drugiej osobie. Dnia 10 stycznia 2016 r. 10 osób z klasy szóstej kwestowało na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze zasilą zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz wspomogą ratowanie ludzi starszych. Brawo nasi wspaniali uczniowie!!

Komentarz – pedagog
p. K. Leończyk