PÓŁKOLONIE DLA UCZNIÓW KLAS 0-3 2020

Zapraszamy chętnych uczniów klas 0-3 na organizowane w szkole półkolonie,
które odbędą się w dniach 29.06 – 10.07.20r. w godzinach 8-14.
W programie czekają na uczniów liczne atrakcje:
konkursy, zajęcia sportowe i artystyczne.
Uczniowie otrzymają również posiłek.
Zapewniamy dowóz do i ze szkoły.
Dokumenty do pobrania, zapoznania się i podpisania przez rodzica uczestnika półkolonii:
Dziecko stawia się do szkoły na półkolonie z kompletem dokumentów.
Wpłata kwoty 50 zł  na konto Rady Rodziców:
NR KONTA RADY RODZICÓW:
35 1440 1390 0000 0000 1632 7727