Pojęcie objętości

W naszej szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne w ramach kółka matematyczno-informatycznego. Na zajęciach uczniowie mają możliwość zastosowania technologii informacyjnej do zdobywania i pogłębiania wiedzy. Obliczenie, z ilu sześcianów jednostkowych zbudowana jest bryła wcale nie jest takie proste! Rozwija jednak wyobraźnię przestrzenną i pomaga zrozumieć pojęcie objętości.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. D. Bugajska