Pogadanki tematyczne przed feriami

Przed feriami do naszej szkoły zostali zaproszeni – leśniczy oraz policjanci.  Dzielnicowy p. Daniel Jaworski bardzo wspiera nasz projekt „Bezpieczeństwo – przede wszystkim”. We wszystkich klasach odbyły się pogadanki na temat dokarmiania zwierząt w okresie zimowym i naszego bezpieczeństwa. Leśniczy p. Mariusz Zakrzewski przekazał dzieciom książeczki edukacyjne oraz karmę dla ptaków. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wystąpień gości. Na pamiątkę – wspólne fotografie.