Pogadanka z policjantem

Pan Dzielnicowy Marek Koniewski przeprowadził wśród uczniów pogadankę na temat bezpieczeństwa oraz niebezpiecznych i ostrych narzędzi w szkole posiadanych przez uczniów. Poruszył także temat konsekwencji ponoszonych przez uczniów w sytuacji użycia powyższych narzędzi.