Poetycko w naszej szkole

W ramach obchodów w naszej szkole „Dni Książki” w dniu 21.05.2014 r. odbyła się „Szkolna Biesiada Poetycka”. Uczniowie z klas I-III zaprezentowali utwory związane z tematyką wiosenną. Do starszych kolegów dołączyła również Wiktoria Konieczka z grupy „O”. Publicznością były dzieci z klasy II, których udział w biesiadzie był nagrodą za piękne czytelnictwo. Każdy recytator za wkład włożony w przygotowanie występu nagrodzony został pamiątkową książką.

Przygotowanie imprezy:
p. K. Wojciechowska (komentarz)
p. E. Tarczyńska