PODSUMOWANIE KONKURSU „BUDKA DLA PTAKÓW Z RECYCLINGU”

Podsumowanie konkursu ekologicznego- ,,Najpiękniejsza budka z recyklingu dla ptaków”

Dla naszych skrzydlatych przyjaciół potrzeba budek lęgowych, aby latem i jesienią tępiły w naszej okolicy rozliczne owady szkodniki. Głównym celem konkursu jest jest zachęcanie dzieci i młodzieży do działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska oraz uwrażliwienie uczniów na pomoc ptakom przez utworzenie dla nich nowych miejsc lęgowych. Ważne jest też kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony przyrody i bioróżnorodności w naszej ,,Małej Ojczyźnie”.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowanie uczniów. W konkursie otrzymalo nagrody i wyróżnienia 15 osów z klas młodszych i starszych. Nagrody i dyplomy wręczyli dyrektor szkoły p. Krzysztof Plebanek i organizator konkursu nauczyciel przyrody Katarzyna Leończyk