Początki „Cyfrowej Szkoły” na matematyce

Nowoczesne technologie wspierają proces nauczania. Uczniowie kl. V – dobrze o tym wiedzą i wiele potrafią. Od dawna, podczas lekcji matematyki wykorzystują tablicę interaktywną. Dziś doskonale radzą sobie z realizacją zagadnień matematycznych obsługując wysokiej jakości  nową tablicę interaktywną pozyskaną w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”.

Prowadzenie zajęć otwartych
p. D. Bugajska