Plac zabaw dla dzieci i młodzieży jest już miłą rzeczywistością

SERCE pełne podziękowań kierujemy do Wójt Gminy SłupskPani Barbary Dykier.

 SERCA dziękujemy także :

Pomorskiemu Stowarzyszeniu „Nasze Środowisko” z Bierkowa,

Radzie Sołeckiej Bierkowa
– w szczególności Pani Agnieszce Żebiałowicz-Łach i Pani Agnieszce Krzymuskiej,

sołtysowi Bierkowa Panu Janowi Gruszewskiemu oraz inspektorowi Panu Krzysztofowi Grabowskiemu.

Dyrektor i nauczyciele wraz z przedszkolakami i uczniami